Grästorps Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Grästorps Pastorat att installera Webbkontroll i Flakebergs, Flo, Fridhems, Grästorps, Sal och Tengene kyrka. Grästorps Pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Håle-Täng, Särestads, Ås och Trökörna kyrka. Installationen kommer att gå av stapeln i mitten av februari 2015. Pastoratet har idag inget befintligt bokningssystem utan kommer att använda Webbkontrolls inbyggda schema för att styra fastighetens värmesystem. Ansvarig i Grästorps Pastorat är Kyrkoherde Christer Edvinson.

Flakebergs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Flakebergs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Flo kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Flo kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Fridhem kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Fridhem kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Grästorps kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Grästorps kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Sal kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Sal kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Tengene kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Tengene kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.