Grästorps Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Grästorps Pastorat att installera Webbkontroll i Särestads, Ås, och Trökörna kyrka. Grästorps Pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Håle-Täng kyrka. Installationen kommer att ske i slutet av november 2014. Pastoratet har idag inget befintligt bokningssystem utan kommer att använda Webbkontroll's inbyggda schema för att styra fastighetens värmesystem. Ansvarig i Grästorps Pastorat är Kyrkoherde Christer Edvinson.

Särestads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Särestads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Trökörna Kyrka värms idag upp med en värmepump som fördelas ut på radiatorer runt om i kyrkan.

Trökörna Kyrka värms idag upp med en värmepump som fördelas ut på radiatorer runt om i kyrkan.

Ås kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Ås kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.