Strömstads Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Strömstads Pastorat att installera Webbkontroll i Strömstads Kyrka. Strömstads Pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Näsinge, Skee, Krokstrands, Tjärnö, Lommelanda och Kosters kyrka. Installationen kommer att ske i början av november 2014. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastighetern att kopplas ihop med Strömstads Pastorats befintliga bokningsprogram "Agrando - Insidan". Ansvarig i Strömstads Pastorat är Fastighetsansvarig och IT-ansvarig Stig Carlsson.

Strömstads Kyrka värms idag upp med en värmepump som fördelas ut på radiatorer runt om i kyrkan samt el-bänkvärme som komfort.

Strömstads Kyrka värms idag upp med en värmepump som fördelas ut på radiatorer runt om i kyrkan samt el-bänkvärme som komfort.