Ronneby Pastorat

​ROWS har fått ytterligare förtroende av Ronneby Pastorat att installera Webbkontroll i Förkärla Kyrka. Församlingen har idag inget befintligt bokningssystem utan kommer att använda Webbkontroll's inbyggda schema för att styra fastighetens värmesystem. Ronneby Pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Bräkne-Hoby Kyrka. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Ronneby Pastorat är Kyrkogård- och Fastighetschef Mattias Schultz.

Förkärla kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Förkärla kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.