Tyringe Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Tyringe pastorat att installera Webbkontroll i Matteröd och Västra Torups kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer dessa kyrkor att kopplas ihop med Tyringe pastorats bokningsprogram "Agrando - Insidan". Tyringe pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Hörja, Finja, Röke kyrka samt i Röke församlingshem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Tyringe pastorat är kyrkoherde Sara Ericsson.

Matteröd kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Matteröd kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Västra Torups kyrka värms idag upp med värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.

Västra Torups kyrka värms idag upp med värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.