S:t Staffans Församling

​ROWS har fått förtroendet av S:t Staffans Församling att installera Webbkontroll i Bjällerup, Brågarps, Esarps, Kyrkheddinge och Nevishögs kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med S:t Staffans Församlings befintliga bokningsprogram Eniac - Aveny för att styra fastigheternas värmesystem. Installationen kommer att påbörjas i sluter av november 2015. Ansvarig i S:t Staffans Församling är Kyrkogårds & fastighetschef Jonas Kristiansson.

Bjällerups Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Bjällerups Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Brågarps Kyrka värms idag upp med värmepump samt oljepanna som spets och är fördelat på golvvärme i kyrksalen.

Brågarps Kyrka värms idag upp med värmepump samt oljepanna som spets och är fördelat på golvvärme i kyrksalen.

Esarps Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Esarps Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Kyrkheddinge Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Kyrkheddinge Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Nevishögs Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.

Nevishögs Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrksalen.