Vårgårda Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Vårgårda Pastorat att installera Webbkontroll i Fullestad kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer Fullestad kyrka att kopplas ihop med Vårgårda Pastorats bokningsprogram "Agrando - Insidan". Installationen kommer att utföras under slutet av oktober. Vårgårda pastorat har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Södra Härene och Nårunga kyrka. Ansvarig i Vårgårda Pastorat är Kyrkogårds/fastighetsföreståndare Joachim Persen.

Fullestad Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en luftvärmepump.

Fullestad Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en luftvärmepump.