Kinda kyrkliga samfällighet

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Kinda kyrkliga samfällighet att installera Webbkontroll i Horns kyrka. Installationen kommer att påbörjas i slutet av september 2014. Kinda kyrkliga samfällighet har sedan innan installerat webbkontroll i Tidersrums, Kisa, och V.Enebys Kyrkor. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheten att kopplas ihop med Kinda kyrkliga samfällighet befintliga bokningsprogram "Eniac - Aveny". för att styra fastigheternas värmesystem. Ansvariga på Svenska Kyrkan i Kinda kyrkliga samfällighet är Per Johansson.

Horns kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan. En nybyggnad vid sidan av kyrkan kommer även att styras via en värmepump.

Horns kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan. En nybyggnad vid sidan av kyrkan kommer även att styras via en värmepump.