Skepplanda Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Skepplanda Pastorat att installera Webbkontroll Ale-Skövde, Hålanda, Skepplanda och Tunge Kyrkor. Installationen kommer att påbörjas i slutet av augusti 2014. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Skepplanda Pastorats befintliga bokningsprogram "Soft-IT". Ansvarig i Skepplanda Pastorat är Sven-Erik Björklund.

Ale-Skövde kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Ale-Skövde kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Hålanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Hålanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Skepplanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Skepplanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Tunge kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Tunge kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.