Virestad-Härlunda Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Virestad-Härlunda Pastorat att installera Webbkontroll Virestads Kyrka. Installationen kommer påbörjas i mitten av augusti 2014. Församling har idag inget befintligt bokningssystem utan kommer att använda Webbkontroll's inbyggda schema för att styra fastighetens värmesystem. Ansvarig i Virestad-Härlunda Pastorat är Martin Rydén.

Virestads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Virestads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.