Vårgårda Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Vårgårda Pastorat att installera Webbkontroll i Nårunga Kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer Nårunga Kyrka att kopplas ihop med Vårgårda Pastorat bokningsprogram "Agrando - Insidan". Installationen kommer att utföras under slutet på september. Ansvarig i Vårgårda Pastorat är Kyrkogårds/fastighetsföreståndare Joachim Persen.

Nårunga Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en värmepump samt radiatorer runt om i kyrkan.

Nårunga Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en värmepump samt radiatorer runt om i kyrkan.