Tyringe Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Tyringe pastorat att installera Webbkontroll i Finja kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer Finja Kyrka att kopplas ihop med Tyringe pastorats bokningsprogram "Agrando - Insidan". Tyringe pastorat har sedan innan installerat webbkontroll i Hörja Kyrka, Röke Kyrka och församlingshem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Tyringe pastorat är kyrkoherde Sara Ericsson.

Finja kyrka värms idag upp med en oljepanna samt luftvärmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.

Finja kyrka värms idag upp med en oljepanna samt luftvärmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.