Floby Kyrkliga Samfällighet

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Floby Kyrkliga Samfällighet att installera Webbkontroll Grolanda kyrka. Floby har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Brismene, Börstig, Gökhem, Göteve, Sörby och Jäla kyrkor. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Floby Kyrkliga Samfällighets befintliga bokningsprogram "Soft-IT". Installationen kommer att påbörjas i mars 2014. Ansvarig i Floby Kyrkliga Samfällighet är Henrik Linnarsson.

Grolanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Grolanda kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.