Habo Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Habo pastorat att installera Webbkontroll i Habo och Gustav Adolfs kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Habo pastorats befintliga bokningsprogram Eniac - Aveny för att styra fastigheternas värmesystem. Installationen kommer att ske i början av november 2015. Ansvarig i Habo pastorat är Kyrkogårdsföreståndare Claes-Olof Mattsson.

Habo Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor och runt om i kyrkan. Det finns även en vattenvärmepump med radiatorer runt om i kyrksalen.

Habo Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor och runt om i kyrkan. Det finns även en vattenvärmepump med radiatorer runt om i kyrksalen.

Gustav Adolfs Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Gustav Adolfs Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på radiatorer under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.