Bjärke Församling

​ROWS har fått förtroendet av Bjärke Församling att installera Webbkontroll i Erska Kyrka. Till en början kommer kyrkans värmesystem att styras via Webbkontrolls inbyggda schemahantering. Möjligheter finns även att koppla mot församlingens befintliga bokningsprogram. Installationen kommer att ske redan den här veckan (v.49 2013).
Ansvarig i Bjärke Församling är Fastighet- och kyrkogårdschef Christian Wrangmo.

Erska Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan.

Erska Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan.