Töreboda Kyrkliga Samfällighet

​ROWS har fått ytterligare förtroende av Töreboda Kyrkliga Samfällighet att installera Webbkontroll i Hova, Älgarås och Bällefors kyrka. Töreboda Kyrkliga Samfällighet använder sig idag av Agrandos bokningsystem, Insidan. Töreboda har sedan tidigare installerat Webbkontroll i sju av sina kyrkor. Installationen kommer att ske i början av 2014. Ansvarig i Töreboda Kyrkliga Samfällighet är Fastighetsansvarig Ulf Gustafsson.

Älgarås Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, samt värmepump med radiatorer längs väggarna.

Älgarås Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, samt värmepump med radiatorer längs väggarna.

Hova Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, samt värmepump med radiatorer längs väggarna.

Hova Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, samt värmepump med radiatorer längs väggarna.

Bällefors Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Bällefors Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.