Svenarums Församling

ROWS och Polokylteknik AB / TESAB har fått förtroendet av Byarums Kyrkliga Samfällighets att installera Webbkontroll samt en värmepumps anläggning i Svenarums kyrka. Installationen kommer att påbörjas i slutet av oktober 2013.
Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheten att kopplas ihop med Byarums Kyrkliga Samfällighets befintliga bokningsprogram "Agrando - Insidan".
Ansvarig på Svenska Kyrkan i Byarums Kyrkliga Samfällighets är Bernt Sjöland och Lars Andersson.
Kontaktman på Polokylteknik AB är Thomas Hjert.


Svenarums kyrka värms idag upp med en värmepump fördelat på sex separata innedelar i kyrkan, samt bänkvärmare som komfortvärme.

Svenarums kyrka värms idag upp med en värmepump fördelat på sex separata innedelar i kyrkan, samt bänkvärmare som komfortvärme.