Rommele Kyrkliga Samfällighet

​ROWS har fått förtroendet av Rommele kyrkliga samfällighet att installera Webbkontroll i Fors, Rommele och Upphärads kyrkor. Installationen kommer att påbörjas i början av 2014. Församlingen har idag inget befintligt bokningssystem idag utan kommer att använda sig av Webbkontrolls inbyggda schema för att styra fastigheternas värmesystem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Rommele kyrkliga samfällighet är Ulf Eklund.

Fors kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Fors kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Rommele kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Rommele kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Upphärads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Upphärads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.