Kinda kyrkliga samfällighet

​ROWS har fått fortsatt förtroende av Kinda kyrkliga samfällighet att installera Webbkontroll i Västra Eneby och Kisa kyrka. Installationen kommer att påbörjas i slutet av oktober 2013. Kinda kyrkliga samfällighet har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Tidersrums Kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheten att kopplas ihop med Kinda kyrkliga samfällighet befintliga bokningsprogram Eniac - Aveny för att styra fastigheternas värmesystem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Kinda kyrkliga samfällighet är Per Johansson.

Västra Eneby kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan.

Västra Eneby kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat under bänkar, i kor, läktare samt runt om i kyrkan.

Kisa kyrka värms idag upp med fjärrvärme fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.

Kisa kyrka värms idag upp med fjärrvärme fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.