Norra Billings Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Norra Billings Pastorat att installera Webbkontroll i Lerdala och Bergs kyrkor. Installationen kommer påbörjas v.41 2013. Församlingen har inget befintligt bokningssystem idag utan kommer att använda Webbkontrolls inbyggda schema för att styra fastighetens värmesystem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Norra Billings Pastorat är Kyrkogårds- och fastighetschef Sören Mårtensson.

Lerdala kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Lerdala kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Bergs kyrka värms idag upp med värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.

Bergs kyrka värms idag upp med värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.