Källby församling

​ROWS har fått fortsatt förtroendet av Källby församling att installera Webbkontroll i Broby Kapell. Installationen kommer påbörjas i slutet på september 2013. Källby församling har inget befintligt bokningssystem idag utan använder Webbkontrolls inbyggda schema för att styra fastigheternas värmesystem. Källby församling har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Skeby, Källby och Hangelösa kyrka samt i pastoratsgården i Källby. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Källby församling är Gunnar Jansson.

Broby Kapell värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme runt om i kapellet.

Broby Kapell värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme runt om i kapellet.