Götene församling

​ROWS har fått förtroendet av Götene församling att installera Webbkontroll i Kinne-Vedum Kyrka. Kyrkans värmesystem kommer idag styras via Webbkontrolls inbyggda schemahantering, men möjligheter finns att ansluta värmesystemet mot pastoratets befintliga bokningsprogram. Installationen kommer att påbörjas i slutet av september 2013. Ansvarig i Götene församling är Fastigetsansvarig Freddie Ogenblad.

Kinne-Vedums Kyrka värms idag upp med en värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.

Kinne-Vedums Kyrka värms idag upp med en värmepump fördelat på radiatorer runt om i kyrkan.