Vårgårda Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Vårgårda Pastorat att installera Webbkontroll i Södra Härene Kyrka. Kyrkans värmesystem kommer idag styras via Webbkontrolls inbyggda schemahantering, men möjligheter finns att ansluta värmesystemet mot pastoratets befintliga bokningsprogram. Installationen kommer att påbörjas i slutet av september 2013. Ansvarig i Vårgårda Pastorat är Kyrkogårds/fastighetsföreståndare Joachim Persen.

Södra Härene Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en luftvärmepump av märket Mitsubishi samt en luftavfuktare.

Södra Härene Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan. Det kommer även att kompletteras med en luftvärmepump av märket Mitsubishi samt en luftavfuktare.