Åkerbo Församling

​ROWS har fått fortsatt förtroendet av Åkerbo församling att installera Webbkontroll i Bankekind, Gistad, Lillkyrka, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg och Östra Skrukeby Kyrkor. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Åkerbo församlings befintliga bokningsprogram "Mildmedia". Installationen kommer att påbörjas i mitten av juli. Ansvarig i Åkerbo församling är Fastigetsansvarig Fredrik Åstrand.

Bankekind kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Bankekind kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Gistads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Gistads kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Lillkyrka kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Lillkyrka kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Vårdsbergs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Vårdsbergs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Örtomta kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Örtomta kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Östra Hargs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Östra Hargs kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Östra Skrukeby kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Östra Skrukeby kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.