Floby Kyrkliga Samfällighet

​ROWS har fått förtroendet av Floby Kyrkliga Samfällighet att installera Webbkontroll Jäla Kyrka. Floby har sedan innan installerat Webbkontroll i 5 av sina kyrkor. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Floby Kyrkliga Samfällighets befintliga bokningsprogram "Soft-IT". Installationen kommer att påbörjas i början av juni. Ansvarig i Floby Kyrkliga Samfällighet är Assar Karlsson.

Jäla kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Jäla kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.