Svenska kyrkan Alingsås

​ROWS har fått fortsatt förtroendet av Svenska kyrkan Alingsås att installera Webbkontroll i Hemsjö kyrka, Bälinge församlingshem samt Färgengården. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med kyrkans befintliga bokningsprogram Eniac ”Aveny” för att styra fastighetens värmesystem. Alingsås har sedan tidigare installerat Webbkontroll i Bälinge, Landskyrkan och Ödenäs kyrkor. Installation kommer att utföras i början på maj 2013. Ansvarig på Svenska Kyrkan Alingsås är Lars Lindberg.

Hemsjö kyrka värms idag upp med fjärrvärme fördelat på vattenradiatorer runt om i kyrkan.

Hemsjö kyrka värms idag upp med fjärrvärme fördelat på vattenradiatorer runt om i kyrkan.

Bälinge församlingshem värms idag upp med luftvärmare i golvet samt ett ventilationsaggregat.

Bälinge församlingshem värms idag upp med luftvärmare i golvet samt ett ventilationsaggregat.

Färgengården värms idag upp med en värmepump fördelat på golvvärme runt om i huset. Man kommer även styra ett ventilationsaggregat.

Färgengården värms idag upp med en värmepump fördelat på golvvärme runt om i huset. Man kommer även styra ett ventilationsaggregat.