Tyringe Pastorat

​ROWS har fått förtroendet av Tyringe pastorat att installera Webbkontroll i Hörja kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med Tyringe pastorats bokningsprogram "Agrando - Insidan". Tyringe pastorat har sedan innan installerat webbkontroll i Röke Kyrka och församlingshem. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Tyringe pastorat är kyrkoherde Sara Ericsson.

Hörja kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Hörja kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.