Anderstorps Församling

​ROWS har fått förtroendet av Anderstorps församling att installera Webbkontroll i Anderstorps kyrka. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheterna att kopplas ihop med bokningsprogrammet "Agrando - Insidan". Ansvariga i Anderstorps församling är Kamrer Sture Wallin och Kyrkovaktmästare Per Johansson

Anderstorps Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.

Anderstorps Kyrka värms idag upp med direktverkande el fördelat på elvärme under bänkar, i kor samt runt om i kyrkan.