Västra Tunhems Pastorat

​ROWS har fått fortsatt förtroendet av Västra Tunhems Pastorat att installera Webbkontroll i Västra Tunhems och Gärdhems församlingshem. Med hjälp av Webbkontroll kommer fastigheten att kopplas ihop med kyrkans befintliga bokningsprogram "Eniac - Aveny". Installationen kommer att påbörjas i mitten av februari 2013 och vara färdigt i början på mars. Ansvarig på Svenska Kyrkan i Västra Tunhems Pastorat är Bengt Mökander.

Västra Tunhems församlingshem värms idag upp med en värmepump fördelat på golvslingor samt radiatorer runt om i församlingshemmet. Här styr vi även ventilationen mot önskade temperaturer och börvärden.

Västra Tunhems församlingshem värms idag upp med en värmepump fördelat på golvslingor samt radiatorer runt om i församlingshemmet. Här styr vi även ventilationen mot önskade temperaturer och börvärden.

Gärdhems församlingshem värms idag upp med elvärme fördelat på radiatorer runt om i församlingshemmet samt en luftvärmepump som grundvärme. Vi kommer även att styra ventilationen i församlingshemmet.

Gärdhems församlingshem värms idag upp med elvärme fördelat på radiatorer runt om i församlingshemmet samt en luftvärmepump som grundvärme. Vi kommer även att styra ventilationen i församlingshemmet.